شاناب

شهر ایده‌های ناب


شاناب با جان و دل پای سخن تمامی شهروندان اش می نشیند و مهربانانه از شما دعوت می کند تا پیشنهادات خود را در جهت بهبود عملکرد شاناب با ما در میان گذارید.


تماس با ما
دفتر کار ما
بوشهر
دانشگاه خلیج فارس
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
contact@shanab.ir
31222150 (77) (98+)