شاناب

شهر ایده‌های ناب


شاناب شهری است ساخته شده به دست کارگران دانایی مستقر در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خلیج فارس بوشهر؛ اساتید دانشگاه و دانشجویان برجسته ای که تلاش شبانه روزی خود را معطوف کرده اند به توسعه جامعه ای آباد، آگاه و قدرتمند. شهروندان این شهر مجازی افرادی اندیشمند و صاحب ایده هستند، کسانی که باور دارند حرکت بسوی آبادی جز از مسیر آگاهی و هم اندیشی میسر نیست. شاناب میزبان تمامی اقشار جامعه خواهد بود که برگرفته است از نخبگان، اندیشمندان، کارآفرینان، افراد صاحب فکر و اندیشه و همچنین تمامی شهروندانی که در ذهن خود ایده ها و افکاری برای به اشتراک گذاری با دیگران دارند.


یاریگران کنونی

موجب افتخار و سربلندی ماست که در طی این مسیر ارزشمند از حمایت و همراهی شما برخورداریم.